Skip to content Skip to navigation

Oltások utáni reakciók, autizmus, epilepszia: Homeopátiai kezelés és tanácsadás

A homeopátia (másnéven hasonszenvi gyógymód) olyan alternatív gyógymód, melynek lényege "a hasonló hasonlót gyógyít" elv ("similia similibus curantur"). Vagyis e módszer követői olyan rendkívül alacsony hatóanyag koncentrációjú gyógyszert rendelnek a betegnek, amely hígítatlanul a fennálló betegséghez hasonló tüneteket idézne elő egy egészséges emberen.

A homeopátiás gyógyítás lényege

A homeopaták szereikkel kíméletesen, mellékhatások nélkül, a szervezet áthangolásával, harmonizálásával próbálják leküzdeni a betegségeket. A homeopata orvos nagy hangsúlyt helyez az anamnézisre, vagyis számba veszi a beteg múltját, öröklött betegségeit, szokásait, életkörülményeit, érzéseit, tüneteit. Ezután a hagyományos diagnosztikai módszerrel megvizsgálja betegét. Az így nyert összes információt összevetve, azokból a legjellemzőbbeket figyelembe véve választ gyógyszert. A betegségképet összeveti a gyógyszerképpel (azokkal a tünetekkel, amiket a gyógyszer kiindulási anyagának szedése egy egészséges emberen okoz), hogy megtalálja az arra az emberre leginkább jellemző homeopátiás szert. A homeopátiás gyógyszer feladata az öngyógyító folyamatok beindítása, segítése. A homeopátia holisztikus gyógymód, szándéka szerint nemcsak a betegséget, hanem az egész embert gyógyítja.

A homeopátia az idők folyamán sokat változott; a tudományos orvoslás eredményeit is figyelembe veszi. Egyes alkalmazói a klasszikus homeopátia alaptételeinek egy részét feladták. Tudományosságát illetően heves viták folynak, kritikusai szerint a hatását demonstráló klinikai tesztek módszertani hibáik miatt nem bizonyító erejűek, helytelennek és túlhaladottnak tartják. Ugyanakkor népszerűsége egyre nő, és sok orvos alkalmazza praxisában a homeopátia elveit és gyógyszerkincsét.

Hahnemann alapvető tételei

 1. A betegség tisztán szellemi életerő lehangolódásán alapszik, teljesen immateriális természetű.
 2. Az orvos a megfoghatatlan betegségnek csak tüneteit képes megszüntetni.
 3. A gyógyulást nem az életerő adja, hanem az eredeti betegséghez hasonló erősebb affekció vagy a homeopatikus eljárás.
 4. A megfelelő homeopatikus eljárás egészséges embernél a leküzdendő betegséghez hasonló bajt idéz elő. (similia similibus curantur elv)
 5. A homeopatikus szer eltörli a betegséget, az életerő megszünteti a gyógyszerbetegséget, ami a homeopatikus szerektől alakult ki.
 6. Bármely betegség kezelésére csak egy szer szükséges.
 7. A gyógyszer hatása annál erősebb, minél kevesebb benne a hatóanyag.
 8. Biztonság kedvéért a szükségesnél erősebb gyógyszereket alkalmaznak ? tehát a szükségesnél kevesebb hatóanyagot tartalmazó homeopátiás gyógyszerkészítményeket.
 9. A betegséget nem lokálisan kell kezelni, hanem a teljes testet. Következésképpen, mindig belső szerekre van szükség. (értsd: kiütésre nem kenőcs, hanem tabletta)
 10. A gyógyszerek nem anyaguk által hatnak, hanem immateriális erők (ma általában ezt a benne lévő információnak fordítják a homeopaták) révén.
 11. A gyógyszerek megfelelő hígítás (a hatóanyagot vízzel/borszesszel keverik) és potencirozás (adott irányú és számú rázogatás kombinációja) után fejtik ki hatásukat. (hígítás hogyanját lásd alább)
 12. Szermentes táplálkozással és diétával kell élni a homeopátiás kezelés mellett.
 13. Életveszély vagy mérgezés esetén a hivatalos orvosláshoz kell fordulni az életerő erősítéséért, mert ezek nem igazi betegségek.
 14. A hivatalos orvoslás szerei általában károsak és nem a megfelelő betegséget próbálják gyógyítani.

A homeopátiás gyógyszerek alkotóelemei

A homeopátiás gyógyszerek ásványi, növényi vagy állati eredetűek, azonban döntő mértékben (65%)-ban növényi eredetű, és többnyire megegyeznek a fitoterápiában is használatosakkal, illetve a potenciálás során megjelenő új tulajdonságokat is tartalmaznak. Ezek a gyógyszerek a gyógyszerkönyv megfelelő előírásai alapján készülhetnek a növény egyes részeiből, (friss hajtás, levél, virág, gyökér), de tartalmazhatják a növény egészét is.

Az ásványi anyagok alkotják a homeopátiás gyógyszerek második csoportját, (28%), melyek valódi ásványok, fémek, és egyéb organikus anyagok.

A harmadik csoportba az állati eredetű (5%) szerek tartoznak, itt a különböző mérgeskígyók, rovarok, békák stb. szekrétumait használják,de néhány esetben az állat egészét.

Meg kell még említeni, hogy a fenti anyagokon kívül úgynevezett bioterápiás szereket, betegség okozó anyagokat, (kórokozó, betegektől származó produktumokat stb.), melyeket speciális eljárásnak vetnek alá, annak érdekében, hogy mellékhatásmentesen gyógyítsanak.

DR.VITAMIN széles kínálatát nyújtja a homeopátiás készítményeknek.

További tájékoztatásért forduljon hozzám.